• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 04/2023 Zmluva o poskytnutí grantu č. 2/223 s DPH 05.09.2023 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 07.09.2023
   Faktúra 1232206853 Fa. za nákup školských tlačív 133,08 s DPH 24.08.2023 ŠEVT a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 24.08.2023 04.09.2023
   Faktúra 231002 Fa. za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 s DPH SZ2023/KE1078 14.08.2023 ESPIK Group s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 14.08.2023 04.09.2023
   Faktúra 1052344519 Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie 111,89 s DPH 2945/2012 14.08.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 14.08.2023 04.09.2023
   Faktúra 8333039876 Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ 189,13 s DPH poskytovanie verejných služieb 14.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 14.08.2023 04.09.2023
   Faktúra 1900916001 Fa. za dodávku tepla 1 234,64 s DPH 1060122312 14.08.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 14.08.2023 04.09.2023
   Faktúra 202310167 Fa. za program aktualizačného vzdelávania 300,00 s DPH 08.08.2023 RAABE Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 08.08.2023 04.09.2023
   Faktúra 5720077643 Fa. za poistenie majetku 33,00 s DPH 5720077643 03.08.2023 Generali Poisťovňa Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 03.08.2023 03.08.2023
   Faktúra FV231396 Fa. za výkon BOZP a PZS 75,60 s DPH Zabezpečenie a vykonávanie BOZP a PZS 03.08.2023 3 Fin s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 03.08.2023 03.08.2023
   Faktúra 8171639549 Fa. za dodávku zemného plynu 112,00 s DPH 9104486582 03.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 03.08.2023 03.08.2023
   Faktúra 1012351814 Fa. za dodávku elektrickej energie 263,21 s DPH 2945/2012 03.08.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 03.08.2023 03.08.2023
   Faktúra 9231334 Fa. za odvoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH SZ2023/KE1078 03.08.2023 ESPIK Group s.r.o. MŠ školská jedáleň Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 03.08.2023 03.08.2023
   Faktúra 202322 Fa. za stravu zamestnancov 140,62 s DPH 03.08.2023 Školská jedáleň Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 03.08.2023 03.08.2023
   Zmluva 3/2023 Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 17.07.2023 Spojená škola Vojenská 13 MŠ školská jedáleň Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 21.07.2023
   Faktúra 1900916001 Fa. za dodávku tepla 1 407,56 s DPH 1060122312 17.07.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 18.07.2023 18.07.2023
   Faktúra 1052337993 Fa. za dodávku elektrickej energie - vyúčtovanie 162,05 s DPH 2945/2012 17.07.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 18.07.2023 18.07.2023
   Faktúra 8331036890 Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ 191,79 s DPH poskytovanie verejných služieb 12.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 18.07.2023 18.07.2023
   Faktúra 2023001343 Fa. za výmenu rohoží 24,00 s DPH Servisná služba 07.07.2023 Royal Business Corporation s.r.o. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 17.07.2023 18.07.2023
   Faktúra 8737035474 Fa. za dodávku zemného plynu 112,00 s DPH 9104486582 07.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 17.07.2023 18.07.2023
   Faktúra 1012346253 Fa. za dodávku elektrickej energie 263,21 s DPH 2945/2012 07.07.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Mgr. Lucia Lukácsová riaditeľka MŠ 17.07.2023 18.07.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3739