• Ochrana osobných údajov

      • Materská škola - Óvoda ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
       Podrobné informácie sú zverejnené v následovných dokumentoch:

       Informačná povinnosť a ochrana osobných údajov.