• Aktivity

   • Aktivity

    • Dlhodobé aktivity, krúžky (celoročné):

     • kurz Anglického jazyka

     • hudobno-pohybová príprava- tanečný projekt "Na slovíčko s tancom"

     • futbalová príprava - projekt "Dajme spolu gól"

    • Jednorazove aktivity (situačné) a aktivity podľa záujmu:

     • kurz predplaveckého výcviku
     • Škola v prírode
     • bábkové a divadelné predstavenia v MŠ
     • hudobné koncerty
     • návštevy Bábkového divadla, Štátneho divadla, divadla Thália
     • Noc v Materskej škole
     • exkurzie v ZOO, Botanickej záhrade
     • kurzy zo Základných škôl: hokej, základy korčuľovania (podľa ponuky)