• Projekty a podpora

    • Projekty a podpora

    • Na základe výzvy NADÁCIE SPP  pod názvom SPPravme To 2022 sme predložili projekt, ktorý spoločnosť oslovil.

     Získala som tak pre materskú školu 800,-€ od Nadácie SPP, ktoré pri výstavbe dažďovej záhrady veľmi pomohli. 

     Cieľom nášho projektu, "vytvorenie dažďovej záhrady", je zvyšovať vlhkosť vzduchu, výparov, stávajú sa klimatizačným zariadením. Dažďové záhrady v mestách slúžia na zber vody zo striech. Zabraňujú vysušovaniu a odvodňovaniu miest. Voda sa zo záhrady pomaly vyparuje do priestoru miesto toho, aby hneď odtiekla do kanalizácie. Takéto záhrady pomáhajú zlepšiť mikroklímu v letných horúčavách, ponúkajú pastvu nielen pre včely, vtáky a motýle ale aj pre oči susedov a okoloidúcich. Prekážky - nemali by byť. Čo môže podľa vás realizáciu projektu ovplyvniť v pozitivnom zmysle? - Dažďové záhrady v mestách slúžia na zber vody zo striech. Zabraňujú vysušovaniu a odvodňovaniu miest. Voda sa zo záhrady pomaly vyparuje do priestoru miesto toho, aby hneď odtiekla do kanalizácie. Takéto záhrady pomáhajú zlepšiť mikroklímu v letných horúčavách, ponúkajú pastvu nielen pre včely, vtáky a motýle, deti zamestnancov, rodičov, priateľov školy, ale aj pre oči susedov a okoloidúcich.  

      Na realizácii projektu sa podieľali Záhradníctvo KaK, spol. s r.o., Rozhanovce; Pán Pavol Leysek a Pavol Lakatoš.

      

     Vypracovala Mgr. Lucia Lukácsová – riaditeľka MŠ – Óvoda, Zádielska 4, Košice