• Novinky

      • "BUBNOVAČKA"

       23. 11. 2023

       Dňa 20.11.2023 v čase od 10:00 do 11:00 hod. sme sa zapojili  do podujatia "Bubnovačka - Aby bolo deti lepšie počuť!". Myšlienka podujatia má upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, aby sme pripomenuli, že HLAS DETÍ JE DôLEŽITÝ! Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta ČR. 

       Zároveň sme mali na tomto podujatí vzácnu návštevu, pani námestníčku primátora Mesta Košice 

       Mgr. Luciu Gurbáľovú, ktorá prišla oficiálne pozrieť "Zmyslový senzorický chodník"  spolufinancovaný   z grantu MESTA Košice. 

       Prišiel aj pán zástupca starostu MČ Košice - Staré Mesto Vladimír Eperješi - ďakujeme. 

        

       Mgr. Lucia Lukácsová

      • Zmyslový senzorický chodník

       8. 11. 2023

       Na našom školskom dvore bol pre deti, zamestnancov, rodičov a priateľov materskej školy vytvorený "Zmyslový senzorický chodník". ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

       činnosť podporoval:

       Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond z rozpočtu Mesta Košice

       Výška grantu 1.500,-€

        

       Veľká vďaka patrí aj rodičom, že taktiež podporili tento projekt financiami.

        

       Riaditeľka MŠ